Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Kollade du strömkabel och kabelanslutning när både bild och ljud inte fungerar?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kommersiell TV, TV
  • Senast uppdaterad 2015-06-18

Kollade du strömkabel och kabelanslutning när både bild och ljud inte fungerar? 

 

Symptom Symptom

          1. TV bild och ljud fungerar inte på TV:en.

 

Checkpoint Kontrollera

          1. Säkerställ att strömkabeln och kablar är ordentligt anslutna. 

 

How to fix  Lösning

              1.  Om TV:en inte kan slås på, kontrollera om strömkabeln på baksidan av produkten är ansluten. 

                   Kontrollera AC strömkabel på baksidan av TV:en, och även att strömkabeln är insatt i ett uttag. 

 

              2. När en multi-uttag är använt, kontrollera om andra anslutna produkt till uttaget kan startas. 

               At the back of TV          Wall outlet          Multi-outlet

                      < Baksidan av TV >                                <  Vägg uttag >                                             <Multi-uttag>

 

              3.  Om bokstäver visas på skärmen när du startar/stänger av TV:en eller byter kanal, tryck Extern Input på                fjärrkontrollen. 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500