Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Uppdatering av TV-mjukvara kan inte fullföras

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-07-24

 

Uppdatering av TV-mjukvara kan inte fullföras

 

 

Några mjukvaruupdateringer begär nedladdning av stora filer vilket kan ta längre tid att fullföra. Statusfältet visar återstående tid av nedladdning av mjukvaran.

Om nedladdningen tar lång tid utan någon ändring i statusfältet, så kan nedladdningen ha misslyckats.

Fortsätt med följande steg för att börja med nedladdningen åter igen.

 

1. Dra ut strömkontakten till TV-en.

 

2. Vänta i 30 sekunder innan du sätter i strömkontakten igen och startar TV-en.

 

3. Gå till Mjukvaruuppdatering och upprepa nedladdningsprocessen.

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500