Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Programuppdateringen slutfördes inte

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2015-07-30

 

Programuppdateringen slutfördes inte

 

 

        Vissa programuppdateringar kräver nedladdning av stora filer som kan ta
lång tid att slutföra. Statusraden visar färdigställandegraden.
Om nedladdningen verkar ta för lång tid utan någon förändring i status,
kan hämtningen ha misslyckats.
Fortsätt med följande steg för att återinitiera programuppdateringen.

 

        1. Koppla ur strömsladden från TV:n.
2. Vänta i 30 sekunder, koppla sedan in strömsladden igen och sätt på TV:n.
3. Repetera stegen i avsnittet om Uppdatering av Mjukvaran.

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500