Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[LG webOS TV] Användning av HDMI ULTRA HD Deep Colour

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-08-06

 

 

[LG webOS TV] Användning av HDMI ULTRA HD Deep Colour

 

how to use Användning av HDMI ULTRA HD Deep Colour

 

             home  settings  advanced setting BildHDMI ULTRA HD Deep Colour

 

Om den externa enheten som är kopplad till input-ingången på din TV också stödjer ULTRA HD Deep Colour så bör skärpan på bilden ökas per automatik.
Om det inte finns något stöd från den externa enheten så kan det uppstå fel. I sådana fall, anslut den externa enheten till en annan ingång eller gå in på din TVs inställningar för ULTRA HD Deep Colour för att sedan avaktivera funktionen.

 

             Skärmupplösningar som stöds

             - På: Stödjer 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 and 4:2:0).

             - Av: Stödjer 4K@60 Hz (4:2:0).

 

 

             4K @ 50/60 Hz Stöd Format    

Upplösning

Bildhastighet (Hz)

Färgdjup /Chroma Sampling

8 bit

10 bit

12 bit

3840 x 2160p
4096 x 2160p

50.00
59.94
60.00

YCbCr 4:2:0

YCbCr 4:2:01)

YCbCr 4:2:2*

YCbCr 4:4:4*

-

-

RGB 4:4:4*

-

-

* Stöds när HDMI ULTRA HD Deep Colour är aktiverat.

 

 

             ● Den här funktionen är endast tillgänglig på vissa modeller som stödjer ULTRA HD Deep Colour.

             ● Den aktuella ingången kan kan finnas på olika platser beroende på vilken modell det är.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500