Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

[LG webOS TV] Nätverksanslutningsproblem

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • TV
  • Senast uppdaterad 2015-08-10

 

 

[LG webOS TV] Nätverksanslutningsproblem

 

 

symptom När X visas bredvid TV:n

            network TVX

 

             - Kontrollera TV:n eller AP (Routern).
             - Undersök anslutnings statusen på TV:n, AP (Routern) och kabelmodemet.
             - Stäng av och på i följande ordning ;
            1. Kabelmodemet, vänta på att kabelmodemet ska återställas.
            2. AP (Routern), vänta på att Routern ska återställas.
            3. TV:n.
             - Om du använder en trådlös anslutning, ändra SSID (Nätverksnamn) och trådlös kanal på AP (Routern).
             - Om du använder en ' static IP', skriv in IP direkt.
             - Kontakta din Internetoperatör eller AP (Router)-företag.

 

 

Symptom När X visas bredvid Gateway

            network gate way X

 

             - Kontrollera R outern eller kontakta din Nätverksoperatör.
             - Dra ut strömkabeln till AP (Routern), kabelmodemet, vänta 10 sekunder.
             - Anslut strömmen. Initialisera (Återställ) AP (Routern) eller kabelmodemet.
             - Kontakta din Nätverksoperatör eller AP (Router)-företag.

 

 

Symptom När X visas bredvid DNS

            network DNS X

 

             - Kontrollera Routern eller kontakta din Nätverksoperatör. 
             - Dra ut strömkabeln till AP (Routern) eller kabelmodemet, vänta 10 sekunder. Anslut strömmen igen.
             - Efter att kabelmodemet eller AP (Routern) har Initialiserat (Återställts), försök att återansluta.
             - Kontrollera att MAC adressen på TV/AP (Routern är registrerad med din Nätverksoperatör.
                (MAC adressen som visas i den högra rutan i fönstret som visar nätverksstatus borde vara registrerad med din nätverksoperatör.)
             - Kontrollera A P (Router) tillverkarens hemsida för att se till att din router har den senaste mjukvaruversionen installerad.

             Information för kundservice på produkten finns i home  settings advanced setting Allmänt Om denna TV.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500