Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför annulleras gruppinställningarna i mitt Music Flow nätverk?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Ljud
  • Senast uppdaterad 2015-07-01

 

Symptom
  - Gruppinställningarna annulleras i Music Flow nätverket.

 

Varför

  - Gruppinställningarna kan annulleras när alarmet ringer, strömmen bryts eller om internetkapaciteten är låg.

 

Lösning

 1. När alarmet startar

   - Alarmet ställs in på varje separat högtalare, därför annulleras gruppinställningarna. 

 2. När strömmen bryts

   - Om strömmen bryts på en högtalare när en grupp har ställts in, kommer gruppinställningarna annulleras.

 

 3. När internetkapaciteten är låg

   - Om internetkapaciteten är låg kan gruppinställningarna annulleras till följd av störningar eller om internetkopplingen bryts.

  - Placera högtalaren närmare routern.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500