Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Högtalare försvinner från Music Flow applikationen

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Ljud
  • Senast uppdaterad 2015-07-17

 

 

Högtalare försvinner från Music Flow applikationen   

 

  Problem
            Enhet försvinner från applikationen 

 

           Modell: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

  Åtgärd

              1. Lampan på högtalaren lyser vitt och blinkar inte

              - Om den smarta mobila enheten med applikationen är på en plats med dålig nätverkssignal, flytta enheten närmare routern och försök igen.

                  1-1) Om alla högtalare är anslutna med trådlös anslutning.

Om högtalaren har för lång distans till routern kan problemet uppstå. Flytta högtalaren närmare routern och försök igen.

                 1-2) Vid användning av kabel för att ansluta högtalaren och installering av extra högtalare.

Installera en Brygga(R1) mellan den kabelanslutna högtalaren och högtalaren som försvinner från applikationen. Försök igen.

              2.  Ledlampan blinkar i vitt

                   - Nätverket är inte anslutet. Initiera högtalaren och ominstallera.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500