Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Högtalaren ansluts inte

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Ljud
  • Senast uppdaterad 2015-07-23

 

 

Högtalaren ansluts inte

 

symptom  Fråga

- Vad gör jag om jag inte ser en högtalare i listan på en smart mobil enhet eller om den inte ansluts?

- Modeller: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M7

checkpoint  Förberedelse

■ Undersök om högtalare och smarta mobila enheter är anslutna till samma router.

 

how to fix  Lösning

►För högtalare som redan är anslutna

1. Koppla ur strömmen tio minuter och sätt därefter in den igen, kontrollera anslutningen.

2. Om högtalaren fortfarande inte är ansluten, undersök:

  1) Om ledlampan inte blinkar men fortsätter lysa vitt

     När en smartenhet med applikationen är på en plats med svag signal, flytta enheten närmare en router och försök igen.

   - Om alla högtalare är trådlöst anslutna

     Problemet kan uppstå när högtalarna och routern är på för långt avstånd till varandra. Flytta högtalaren nära routern och försök igen.

   - Om en högtalare är ansluten med en kabel och de andra högtalare är tillagda

     När en högtalare inte är på lagom avstånd till en högtalare ansluten med en kabel, installera en Brygga(R1) eller en annan högtalare mellan den kabelanslutna högtalaren och högtalaren som inte vill ansluta. Försök igen.

  2) Om ledlampan blinkar i vitt

     Nätverksanslutningen är frånkopplad. Installera högtalaren igen, följ instruktionerna i installeringsmanualen.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500