Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad innebär färgen på ledlamporna?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Ljud
  • Senast uppdaterad 2015-07-24

 

 

Vad innebär färgen på ledlamporna?

 

 

symptom  Symptom

- Innebörden av färgen på ledlamporna

- Modeller: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

setup  Installation

LED-färg

Status

pic1

      Enheten väntar på anslutningen.

Nätverksstatus

pic2

      Enheten ansluts till nätverket. ( pic3 knappen har tryckts in)

pic4

      Enheten är ansluten till nätverket.

pic5

Den tillagda enheten ansluts till nätverket. (pic6 knappen har tryckts in)

pic7

Nätverks Standbyläge

Standbyläge Status

pic8

Standbyläge

Ledlamporna kan skilja sig mellan modellerna. Se varje modells användarmanual för mer detaljerad information.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500