Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Finns det en gräns på hur många filer som kan delas?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Ljud
  • Senast uppdaterad 2015-07-24

 

 

Finns det en gräns på hur många filer som kan delas?

 

symptom  Problem

- Delade filer hittas ibland inte i mappen

- Modeller: NP8340, NP8540, NP8740, NP8350, LAS650M, LAS750M, LAS950M

 

 

checkpoint  Förberedelse

           Undersök om servern och högtalaren är anslutna till samma router och om ljudfilernas format stöds av din högtalare.

              Format: mp3, wma, flac, m4a, aac, ogg, wav

             Samplingfrekvens: 32-48kHz (mp3, wma), 192kHz (flac), 24bit

             DRM tillämpad fil kan inte spelas.

function explanation  Lösning

Det finns ingen gräns på antal filer per mapp, normal service kanske inte tillhandahålls beroende på den server du använder.

1. Undersök om inställningar för delning är korrekt justerade i PC mjukvaran.

2. Stäng av PC mjukvaran och försök igen.

Beroende på vilken mjukvara du använder kan filformatet för delade filer skilja sig åt. (Se PC mjukvarans användarmanual)

 Det rekommenderas att du använder en PC mjukvara från vår hemsida.

Filformat som stöds kan skilja sig åt beroende på PC:ns operativsystem.

    - Windows : mp3, wma, flac, aac, ogg, wav, m4a

    - Mac : mp3, flac, aac, ogg, wav, m4a

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500