Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Bild och visningslägen (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-08-30

 

 

Bild och visningslägen (Smart)

 

 

Smart  è Inställningar è Bild è Bildläge

 

Välj det visningsläge som bäst lämpar sig för ditt TV-tittande.

 

 

 

Livfull

 

Stärker kontrast, ljus and skärpa för att visa livliga bilder.

 

Standard

 

Använder standardnivåer för kontrast, ljusstyrka och skärpa.

 

Eco

 

Energisparfunktionerna i TV:n reducerar strömförbrukningen.

 

Spel

 

Ett bildläge med mindre efterbehandling och bättre svarstid anpassat för spel och interaktion.

 

Expert

 

 Meny för att justera bildkvalitet, för att både experter och amatörer ska kunna få ut det mesta av sitt TV-tittande. Inställningarna är ISF-certifierade och utformade främst för bildinställningsexperter. ISF finns endast i ISF-certifierade TV-apparater.

 (ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control.)

 

 

 

 

 Observera att tillgänglighet av olika bildlägen kan variera beroende på mottagen bildsignal.

 Expert är ett alternativ som låter experter finkalibrera bilden, vilket inte alltid uppfattas. 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500