Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Ansluta hörlurar / USB.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Ansluta hörlurar / USB.

Hörlurar kan anslutas till TV´n.

Ansluta USB

Kan använda Smart Share och Time Machine-funktionerna. Anslut en USB-lagringsenhet till USB-porten på din TV och njut av dina bilder, music och videofiler.

 - En del USB-hubbar kanske inte fungerar. När en USB-hub inte är läsbar, anslut enheten direkt till TV´ns USB-port.

 - USB-hårddiskar kopplas direct I TV´ns USB-port.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500