Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Bildläge(Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Bildläge(Smart)

 

 

Smart  è Inställningar è Bild è Bildläge

 

Välj det bildläge som ser bäst ut enligt din smak. 

 

Livfull

  - Höjer kontrast, Ljusstyrka och skärpa.

 

Standard

  - Visar en bild med standardnivåer av contrast, ljusstyrka och skärpa.

 

Eco

  - Energisparläget ändrar bildinställningarna för att reducera energikonsomptionen.

 

Film / Spel

  - Visar optimal bilden för spel och film.

 

Expert

  -  Meny för att justera bildkvalitet. Denna meny är ISF-certifieras och tillhandahålls för mer avancerad bildinställning. (ISF logo får endast användas på ISF-certifierade TV-enheter.). ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control.

 

 

  - Beroende på ingångssignalen kan bildlägena skilja sig åt.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500