Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Övriga videoinställningar (Smart)

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Övriga videoinställningar (Smart)

 

Smart  è Inställningar è Video è Videolägeè Övriga inställningar

Detaljerade videoinställningar.

Ta bort brus

  - Tar bort brus ur bilden.

Ta bort MPEG brus

  - Tar bort brus som skapas i den digitala signalen.

Svärta

  - Justera ljusstyrka och contrast för att få bra svärta.

Real cinema

  - Bibehåller den bästa kvaliteten vid filmtittande.

Förhindra bländning

  - [Enbart visa modeller] Justera ljusstyrkan för att förhindra bländning.

Förhindra Videobländning

  - [Enbart visa modeller] Reducerar energikonsumptionen genom att justera ljusstyrkan. Fungerar ej på 3D.

Inställningar kan skilja sig åt beroende på ingångssignal och modell.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500