Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Systemlås

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Kommersiell TV, TV, TV-tillbehör
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Systemlås

System lock

Smart  è Inställningar è Låsinställningar è Lås system

Begränsa TV-kanaler genom att låsa en specifk kanal eller HDMI-port.

Först, sätt systemet i låst läge.

Kanallåsinställning

  - Förhidra att ditt barn kan se en olämplig kanal

Lösenord måste anges för att komma åt en last kanal.

HDMI låsinställning

  - Lås av vald HDMI.  

Applikationslås

  - Lås vald applikation

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500