Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Jag får en felkod i displayen, vad betyder den?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2012-05-22

OE:  Outlet Error - Att vattnet inte rinner ut. Om den felkod visas så prova att rengör filtret, se till att vattenslangen inte är böjd eller igentäppt.
Om det inte fungerar kontakta LGs support
http://www.lg.com/se/support/contact/support-here-to-help.jsp

DE:  Se till att luckan är helt stängd.

BE:  Bältesfel - drivbältet är trasigt. Mikrobrytare är öppen

ELE/EHE:  Värmarfel - värmeelementet är vått eller kortslutet

DHE:  Torkningsvärmefel - fel på torkningsvärmare eller torkningsvärmefläkt. Stopp i värmeutlopp

PF:  Elfel - maskinen har utsatts för ett strömavbrott. Starta om programmet

SE:  Sensorfel - fel på ledningsharnesk. Fel på hallsensor. Fel på huvudkretskort

TE4:  Värmarfel - termistor för hög temperatur är kortsluten

TE1:  Värmarfel - termistor för låg temperatur är öppen

TE2:  Värmarfel - termistor för låg temperatur är kortsluten

TE3:  Värmarfel - termistor för hög temperatur är öppen

CD:  Nedkylning - maskinen kyler ner sig själv Detta är inget fel utan en information.

LE:  Låsfel - ledartråd är inte ansluten. Fel på hallsensor.

AE:  Vattenspärr - det har läckt ut vatten

CE:  Spänningsfel - fel på huvudkretskort. Kortsluten statoruppsättning.

DE:  Öppen lucka-fel - inträffar när starta/pausa-knappen hålls inne när luckan är öppen

PE:  Fel på tryckbrytare

FE:  Överflödsfel - vattnet har automatiskt tömts ut eftersom det var för mycket vatten i maskinen

DE:  Avloppsfel - vattnet har inte tömts ut på fem minuter

IE:  Vatteninloppsfel - förinställd vattennivå uppnåddes inte inom åtta minuter eller normal nivå inom 25 minuter efter det att inloppsventilen öppnades. Kontrollera vattentrycket.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500