Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Ändras den beräknade tiden till att bli kortare?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2014-09-15

Ändras den beräknade tiden till att bli kortare?

 

 

Orsak

  - Vid standardtorkning känner maskinen av fuktigheten och kan visa kvarstående tid därefter.

  - Om det är lite kläder i maskinen kan fuktsensorn har problem att återge korrekt tid.

    Detta kan korta ned tiden. Visad tid baseras på att tvätten väger 5 kg.

 

Åtgärd

  - För att spara energy, placera minst 3kg tvätt i tumlaren.

  - Om tvättvolymen är låg kan den fastna i trumman. Torka i 30 till 40 minuter.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500