Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Felkod OE, Alternativ B.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Styler, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Felkod OE, Alternativ B.

 

 

Orsak
 Kan inte tömma vatten om pumpfiltret är igensatt.

 Rengör filtret regelbundet och plocka bort främmande föremål som kan ha samlats upp där.


Hur man rengör filter

 (När man rengör filtret finns risken att vatten rinner ut på golvet. Om maskinen inte står I ett våtutrymme bör man vara försiktig.) 


 - Om vatten på golvet inte är ett problem:

  Nere i ett av maskinens främre hörn kan du se ett lock som kan skruvas ut.

  Skruva på locket och tag ut filtret. Vatten kommer flöda ut, om maskinen inte är helt tömd.
  Rengör filter och sätt tillbaka det i maskinen igen.

 

 - Om vatten på golvet är ett problem

  Bredvid skruvlocket finns en liten tömningsslang.

  Plocka fram en stor hink och trasa.
  Öppna tömningsslangen och låt vatten rinna ut I hinken.

       Håll alltid i slangen när den är öppnad.
  När vatten inte längre rinner ut. Sätt tillbaka korken och stoppa tillbaka slangen.

  Skruva loss locket till höger och tag bort smuts/främmande objekt.

 

 

 

  Öppna locket
  Tag bort slanglocket och töm på vatten.
  Skruva upp filter.

  Tag bort smuts och främmande material.
  Sätt tillbaka filter.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500