Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Felkod IE, Alternativ A

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Styler, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2014-09-20

Felkod IE, Alternativ A

 

 

Orsak

  Kontrollera så att det finns vattenflöde till maskinen.
 Denna felkod dyker upp om maskinen inte fyllts inom 8 minuter.


  Om tilloppsslangarna är felaktigt installerade eller om det är lågt vattentryck kan problem uppstå.

 

Åtgärd
  Öppna vattenanslutningen till maxläget.

 

  Se till att man inte förväxlat varm- och kallvatten-slangarna.


  Kontrollera eventuellt läckage på tillopp.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500