Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Har maskinen stannat och visas OE i displayen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-17

 

 

Har maskinen stannat och visas OE i displayen?

 

 

 

cause Orsak

 

         ■  Om dräneringsslangen inte är korrekt installerad så är det mycket troligt att maskinens säkerhetsmekanismer kommer att stoppa
            maskinen för att stoppa översvämning. 
 
         Notera: Om dräneringsslangen är felinstallerad kan lukt uppstå i maskinen på grund av gammalt  vatten inte dräneras.
 
 

how to fix Lösning

 

         ■ Kör ett centrifugeringsprogram - om vattnet nu dräneras, kan det vara dräneringshålet som är trasigt - Kontrollera att

            dräneringshålet ser helt ut.

 

         ■ Kontrollera att dräneringsslangen inte är böjd.
 
         Kontrollera dräneringsslangen

 

     hoses

                               hoses

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500