Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Stänger diskmaskinen av sig och använder du ett grenuttag?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-18

 

 

Stänger diskmaskinen av sig och använder du ett grenuttag?

  

 

cause Orsak

 

         ■ Om du kopplat tvättmaskinens elkontakt till ett grenuttag så kan maskinen stängas av på grund av strömbrist.

 

how to fix Lösning

 

        ■ Om tvättmaskinen stängs av på grund av strömbrist ska du koppla in elkontakten i eluttaget.       

        

        ■ Om tvättmaskinen inte startar överhuvudtaget, kontrollera om andra enheter fungerar.

 

        ■ Om användning av ett grenuttag är ofrånkomligt, använd ett grenuttag med märkspänning 250 Volt och märkström 15 ampere  

           och koppla inte in andra produkter i samma grenuttag.

 

       ※ LG rekommenerar att du kopplar elkontakten till eluttaget.

    

            multi-tap socket

         

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500