Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Instruktioner för installation av inloppsslangen

  • Övriga
  • Övriga
  • Installation
  • Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-18

 

 

Instruktioner för installation och användning av inloppsslangen.

 

 

how to fix Instalation

 

             

        ■ Kontroll innan installation av inloppsslangen       

        

           - Kontrollera att vattenkranen inte läcker.

          

           - Kontrollera att inloppsslangen inte läcker.

         

           - Se till att vattentrycket är funktionsdugligt.

   

          Instruktioner för installation av inloppsslangen

      

            1.

 

Take out supply hoses (One-touch hoses)

       

            2. Remove the label and separate connector assembly.

         

            3. Unfasten the screws of tap connector.

       

            4. Place the tap connector onto taps and fasten the screws.

       

            5. Put the hose connector (orange) onto the tap connector.

       

            6. Once assembly is done, check if there is any leakage in the system.

 

                connector assembly

 

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500