Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Kontroll av filtret när det är vatten i trumman

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Styler, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-18

 

 

Kontroll av filtret när det är vatten i trumman

 

 

cause Orsak

 

         ■ Filtret är inte korrekt inskruvad.

 

         ■ Smuts i filtret kan orsaka vattenläckage.

 

 

 

how to fix Lösning

 

       1. Öppna den nedre luckan och dra ut proppen för att dränera vattnet i trumman. 

 

        2. När trumman är tom, sätt proppen på plats igen.

 

        3. Skruva ut filtret och rengör filtret tills det är rent. När filtret är rent skruvar du in det igen tills det klickar till.

 

        ※ Om det är okej att det läcker ut vatten på golvet, är endast steg tre nödvändigt.

 

             filter cap check

                            Filter läckage                     kontrollera att filtret och proppen sitter ordentligt.

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500