Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad kan göras om torktiden ökar under cykeln?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-25

 

Vad kan göras om torktiden ökar under cykeln?

 

 

 

cause Orsak

 

       - Torktiden kommer att manuellt beräknas före och under cykeln med hjälp av sensorer. Sensorerna läser av mängd

          artiklar som torkas, artiklarnas fuktighet och hur rent filtret är. Om tiden ökar så är det sensorerna som bedömer att

          artiklarna behöver torkas mer för att bli torra.

 

 

how to fix Lösning

 

       - Sensorerna läser av hur torra artiklarna är och kommer att lägga till mer tid om det behövs.

 

       - Sensorn läser alltid av torrheten i artiklarna 6 minuter innan programmets slut på gastorktumlare och 11 minuter innan

          programmets slut på eltorktumlare.

 

            gas operated, electric operated dryer

    

       - Om artiklarna inte är torra efter maxtiden kan extra tid och temperatur ställas in manuellt.

 

         how to add time

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500