Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad ska jag göra om en torktumlare inte fungerar?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-26

 

Vad ska jag göra om en torktumlare inte fungerar?

 

 

cause Orsak

 

       - En troktumlare kan stängas av om kontakten är kopplad till ett grenuttag eller om eluttaget inte skickar ut elekricitet som är 10 ampere.

 

       - Barnlåset är en funktion som ska se till att barn inte ska avbryta eller ändra cykeln, om barnlåset är aktivt kommer inte någon knapp att vara

         funktionell.

 

       - När "skrynkelfri funktionen" är aktiverad, kommer trumman att rotera stötvis 10 sekunder var 5:e minut efter att torkningen är slutförd. Det kan

        verka som att cykeln är färdig.

 

       - Om tvättmedel eller sköljmedel används i en torktumlare, kan propparna gå.

 

how to fix Lösning

 

     - Om många elektriska apparater är kopplade till samma eluttag, om ett grenuttag används eller om eluttaget inte är jordat så kan torktumlaren

        stoppa under cykeln eller inte starta alls.

     - Deaktivera barnlåset för att knapparna ska fungera normalt.
  

     - Skrynkelfri funktionen reducerar mängden skrynklor om artiklerna ligger i trumman efter cykeln. Trumman kommer då att snurra utan värme.
       
     - Använd inte tvättmedel eller sköljmedel.
 

      child lock activation/deactivation

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500