Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek. Hitta användbar information om din LG-produkt genom vårt hjälpbibliotek.

Hjälpbibliotek

Hitta nyttig information om din LG-produkt

[LG frontmatad tvättmaskin tvättmedelsfack] Vatten finns kvar i diskmedelsfacket.

Felsökning

Efter tvätt, när du öppnar tvättmedelsfacket, finns det vatten kvar där sköljmedlet går?

Efter tvätt, i diskmedelsfacket, finns det vanligtvis 7~9 ml vatten kvar.
Beroende på var tvättmaskinen är installerad och hur du använder den kan den samla upp vatten men produkten fungerar normalt.

Orsaker och symtom

  • Diskmedelsfacket har inte satts in ordentligt. Vattentrycket som är anslutet till tvättmaskinen är för högt.

Prova det här

Finns det vatten i diskmedelsfacket efter rengöring?

➔ Dra ut diskmedelsfacket, sätt tillbaka det och tryck hårt för att sätta tillbaka det.

Om du inte monterar tvättmedelsfacket ordentligt kan vatten komma in i tvättmedelsfacket under tvättprocessen.
I synnerhet, om du använder Tromm Plus-modellen som skjuter upp diskmedelsfackets lock, dra åt det vita locket inuti diskmedelsfacket.

Rengöring av tvättmedelsfack av Tromm-modell
1. Öppna diskmedelsfacket och dra sedan ut det samtidigt som du trycker på [PUSH]-knappen.
2. Rengör den med en tandborste med ljummet vatten enligt bilden och sätt sedan tillbaka diskmedelsfacket.
Förklara hur man rengör tvättmedelsbehållaren av Tromm-modell
3. Efter rengöring kan du enkelt kontrollera om sköljmedlet går in i badkaret ordentligt.
Sätt sköljmedel i tvättmedelsfacket och välj [Skölj 1 gång] och tryck på [Start/Paus]-knappen för att använda.
Om det inte finns något sköljmedel kvar i tvättmedelsfacket efter att vattnet har kommit in i badkaret, fungerar det normalt.
Förklaring för att avgöra om sköljmedel finns kvar
Rengöring av tvättmedelsfack av Tromm-modell
1. Öppna diskmedelsfacket och dra upp kanterna för att dra ut det enligt bilden.
2. Dra ut sköljmedelsfacket och lyft på locket och rengör det med en tandborste med ljummet vatten.
Förklara hur man rengör tvättmedelsbehållaren av Tromplus-modell
3. Sätt tillbaka locket ordentligt och sätt tillbaka sköljmedelsfacket.
Tygmjukgörare Behållare Montering Beskrivning

Är vattentrycket som är anslutet till tvättmaskinen för högt?

➔ Stäng kranen som är ansluten till vattenslangen till hälften.

När vattentrycket i kranen som är ansluten till tvättmaskinen är högt kan vatten stänka och droppa på toppen av tvättmedelsfacket.
Sedan, efter att tvätten är klar, droppar vattnet ner i tvättmedelsfacket.
Stäng i så fall kranen som är ansluten till vattenslangen något.

Beskrivning av vattentrycksreglering

Den här guiden skapades för alla modeller, så bilderna eller innehållet kan skilja sig från din produkt.

*Obligatorisk fråga