Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Hur rengör man torktumlarens kondensor?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-26

 

Hur rengör man torktumlarens kondensor?

 

 

 

 

how to use Användning

 

       ■ Hur rengör man torktumlarens kondensorn?

 

          - En kondensor är en del i torktumlaren som separerar vattnet från artiklarna som torkas. Kondensorn ska vara förbli ren

            under alla omständigheter för att garantera bästa möjliga prestation från torktumlaren. 

 

          - kondensorn ska rengöras var tredje månad eller om rengör kondensorn visas i displayen.

    

       ▶ Rengörings steg

 

          1) Du hittar kondensorn i det nedre vänstra hörnet.

              Öppna luckan och lossa på de två hakarna för att kunna plocka ut det innre skyddet. Nu kan du plocka ut dispensern.

 

 

               separating condenser

   

          2) Tvätta kondensorn och låt den torka.

               reassemble condenser

         

          

         3) För att montera tillbaka kondensorn ska du sätta tillbaka kondensorn och sätta tillbaka det inre skyddet och sedan sätta

              tillbaka lyckan. (Om den inte sätts tillbaka på ett korrekt sätt kan kondensvattnet läcka ut och fukt kan synas bakom displayen.
 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500