Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad ska jag göra när rena filtret visas i displayen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Torktumlare, Tvättmaskiner
  • Senast uppdaterad 2015-06-29

 

Vad ska jag göra när rena filtret visas i displayen?

 

 

cause Orsak

 

       - Det är normalt att rena filtret blinkar när torktumlaren startar.

         

       - Rena filtret visas när dammfiltret behöver rengöras. 

 

how to fix Lösning

 

        1. När torktumlaren startar kommer rena filtret visas i displayen.

 

             clean filter light        

 

       2. För optimal torkning, se till att rengöra filtret efter varje cykel.

 

       3. Rengör filtret innan cykeln.

 

       4. Öppna dörren och filtret hittar du på bottnen.

           Ta ut filtret och kontrollera om det är rent.

            Rengör filtret vid behov.

 

 

 

            cleaning filter

       5. Starta cykeln och nu borde rena filtret inte blinka.

 

       6. Om torktumlaren stannar och rena filtret visas i displayen,

           ska filtret renas och när filret är rent och tillbakasatt återupptar

           du cykeln genom att klicka på start/paus knappen.      

 
       7. Om rena filtret fortsätter att visas ska kondensorn rengöras.
 
           ※ Kontrollera manualen för hur kondensorn rengörs.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500