Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Jag får ingen ström, vad gör jag?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2013-10-01

Om det inte syns några tecken på att maskinen har ström, kontrollera följande felsökningssteg:

- Om maskinen nyss har installerats, kontrollera hemmets strömbrytare.
- Försök koppla ur maskinen i 10 sekunder och slå på maskinen igen.
- Testa en annan apparat i samma vägguttag.
- Fungerar inte denna bör du kontrollera ditt proppskåp och byta ut förbrukade säkringar.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500