Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Tänds inte lampan när dörren är öppen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-05

 

Tänds inte lampan när dörren är öppen?

 

 

Orsak

 Lampan tänds ej efter att ha passerat sin livslängd.
 

Åtgärd

Glödlampor kan bytas av användaren (Hänvisa till bruksanvisning)

LED-lampor bör dock bytas av auktoriserad tekniker (Färg: Vit)

 

https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?portalId=P1&fileId=BD_N-1405339520137


 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500