Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Gummilist sluter inte tätt.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-10

 

Gummilist sluter inte tätt. 

 

Orsak  

Gummilisten kan tappa sin spänst och elasticitet om smuts fastnat på den, vilket kan leda till att den inte sluter helt tätt.

 

Åtgärd

Torka ren gummilisten med varmt vatten. Om en del av gummilisten har lossnat kan man värma den försiktigt med en hårtork för att räta ut och få den på plats igen.

Håll hårtorken på ett gott avstånd från listen och kylkåpet vid denna åtgärd.

 

 

https://gscs.lge.com/gscs/support/fileupload/downloadFile.do?portalId=P1&fileId=BD_N-1405339520175

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500