Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Avger produkten klankande ljud?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-13

Avger produkten klankande ljud? 

 

Orsak

 

När enheten inte står balanserat kan pipor slå I varandra eller andra metallföremål, vilket orsakar ett missljud.

 

Åtgärd

 

Se till att enheten står i våg med golvet och lätt bakåtlutad. 
Om kylskåpet gör väldigt höga metalliska ljud, kontakta servicecenter.

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500