Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Visas “Check Filter”/”Empty water” när strömmen slås på?

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-13

Visas “Check Filter”/”Empty water” när strömmen slås på? 

 

Orsak

    - Detta meddelande dyker upp för att notifiera användaren att filtret eller vattenbehållaren bör rengöras.

 

Åtgärd

   - Det är normalt att detta meddelande dyker upp.

   - Tryck på “Start” för att ta bort meddelandet.

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500