Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför är maten i kylen inte tillräckligt kall?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2015-05-05

 

 

Maten i kyldelen känns för varm. Vad gör jag?

 

 

Symptom  Symptom

     Maten i kyldelen känns för varm.

 

Cause  Anledning        

      Kalluften kan inte spridas jämnt när matvaror täcker/står i vägen för utloppsventilerna.

      Detta stör luftcirkulationen och gör så att produkten inte kyler som den ska.

 

How to fix  Lösning

  • Försäkra dig om att kyltemperaturen är satt till 4  o C.
  • För optimal kylning ska kyldelen vara fylld till cirka 60%.
  • Blockera inte utflödet för kalluften. Se bild.

              

 Do not block the air outlet vent.

 

 

Bra att veta: 10% ökning av mängden mat som lagras i produkten innebär 3,6% ökning av elförbrukningen.
 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500