Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Kontrollera produktens funktioner och finn dolda fel

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2015-04-28

 

 

Kontrollera produktens funktioner och finn dolda fel

 

De flesta nya kylskåp ifrån LG har en funktion för att kontrollera att displayen arbetar korrekt samtidigt som man kan försäkra sig om att att inga dolda fel finns i systemet.

Detta är särskilt viktigt om produken har varit avstängd, och ett fel som ännu ej känns igen av programvaran skulle ha uppstått.

 

För att aktivera kontrollfunktionen trycker du på FREEZER- och EXPRESS FREEZE-knapparna samtidigt.

Denna åtgärd kommer att visa alla feldetaljer och alla eventuella indikationer om funktionsfel i displayen.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500