Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vilken är nuvarande temperaturinställning?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2015-06-11

 

 

Vilken är nuvarande temperaturinställning?

 

 

Orsak

 

Om temeraturen är för låg, kan fläkten vara igång kontenuerligt tills  inställd

temperatur är nådd. 

※ Antelet dörröpningar, mängden lagrad mat och placeringen av enheten 

    kan påverka motorns gngtid.

 

Möjliga åtgärder

 

När temperaturen inne in enheten nå den inställda temperaturen minskar fläktens gångtid.

 

※ Panelens utseende kan variera beroende på model.

 

 

 

Justera temperaturen när panellåset  är öppnat.

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500