Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Bildas det frost på kylskåpets insida?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2015-08-12

 

 

Bildas det frost på kylskåpets insida?

 

 

Orsaker

 

Om dörren inte är helt stängd, kan kall luft läcka ut och frost bildas.  
Om kylskåpet varit i bruk lång tid eller nyligen flyttats, gummipackningen inte sluter

tätt till ramen, kan orsaka att frost bildas.

 

Möjliga åtgärder

 

  - Kontrollera att inget inne i  kylskåpet hindrar dörren att stängas helt tätt.
  - Rengör gummilisten med en fuktig trasa. 

  - Justera enhetens fötter så att den lutar några grader bakåt.

  -  Om ingen av dessa åtgärder hjälper, kontakta Service Centret för ytterligare hjälp.


 

 

Rengör med torr trasa om frost bildas..

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500