Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

När den ena dörren stängs så skramlar den andra.

  • Övriga
  • Övriga
  • Operation
  • Inbyggnadsprodukter, Kyl & frys
  • Senast uppdaterad 2014-09-09

 

När den ena dörren stängs så skramlar den andra. 

 

Orsak

Dörrar kan skramla p.g.a..  Lufttryck på insidan. Skåpen är skapade så att luft skall kunna cirkulera mellan frys och kyl vilket medför att lufttrycket i kylen ökar när frysdörren stängs.

Skrammel är ett normalt fenomen och beror inte på någon defekt.

 

Åtgärd

Dörren kan skramla om gummilisten inte sluter tätt. Tvätta gummilisten.

Om ett ihållande pipljud låter beror detta på trasig dörrsensor. Kontakta servicecenter.

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500