Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför blir plast och träartiklarna inte lika torrt som de andra artiklarna i diskmaskinen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-16

 

 

 

Varför blir plast och träartiklarna inte lika torra som de andra artiklarna i diskmaskinen?

 

 

 

check point Varför

 

       ■ Plast kan vara fuktigt efter torkning pågrund av att plast kyls snabbare ner än vad andra material gör, då bildes mer kondens på

          plastartiklarna än på andra artiklar i annat material.

       

       ■ Det är svårt att torka träartiklar pågrund av att trä tenderar att absorbera vatten.

 

 

           plastic dishes

                                            Plastartiklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500