Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Är disken inte helt torr?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-16

 

 

Är disken inte helt torr?

 

how to fix Lösning

 

      ■ Artiklar ska placeras i stående position och inte röra vid varandra.

      

      ■ När cykeln är klar ska du öppna dörren så fuktig luft lämnar insidan av diskmaskinen.

 

      ■ För att uppnå bättre torkresultat ska du:            

         Använd spolglans, om vatten är kvar på disken.
       

         På några modeller kan man lägga till extra torkning.

 

      ■ Placera disken korrekt

 

        För att uppnå bästa torkresultat se till att arrangera disken korrekt.

 

       ① Den övre hyllan

 

                  loading upper rack

       

       ② Den nedre hyllan

           loading lower rack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500