Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad är barnlås? (CL, Child lock)

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-17

 

 

Vad är barnlås?

  

how to use Användning

 

       ■ Barnlåset är en funktion som gör maskinen svårmanövrerad för barn så att de inte ska ändra inställningar under cykeln.

          När låset är aktiverat så kommer ett hänglås lysa i displayen eller så kommer CL visas i displayen.

 

       ■ Barnlåset kan endast bli aktiverat om diskmaskinen är på.

 

       ■ För att kunna använda diskmaskinen igen måste du deaktivera barnlåset.

 

       ■ På några modeller kommer inte barnlåset deaktiveras genom att stänga av maskinen.

 

       ■ Om knapparna är låsta måste du slå av barnlåset för att kunna byta och välja program.

 

       ※ För mer detalierad information, kontrollera manualen.

 

           chile lock

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500