Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför läcker det vatten från diskmaskinen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-19

Varför läcker det vatten från diskmaskinen?

 

 

cause Orsak

 

      ■ Dräneringsslangen eller intagsslangen kopplas ofta även till andra produkter i köket som behöver vatten. I vissa fall kan det verka som att vattenläckaget kommer från diskmaskinen, fast det är någon annan produkt

som läcker vatten.

 

 

      ■ Kontrollera även de andra produkterna som använder vatten innan du bokar service.

 

        leakage check

                          Kontrollera läckage på olika delar

 

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500