Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Står disken för tätt?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-22

 

 

Står disken för tätt?

 

 

how to fix Lösning

 

      ■ Arrangera om disken eller plocka ut ett par artiklar.

         Kontrollera att stora eller långa artiklar inte vidrör åt eller stör sprutmunstyckets rotation.

 

       rearrange loading

                         

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500