Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför kommer det ett rasslande ljud från diskmaskinen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-22

 

Varför kommer det ett rasslande ljud från diskmaskinen?

 

 

 

cause Orsak

 

         Rasslande ljud kan upstå när disk rör sig av vattenstrålen eller om någon artikel fallit ut ur hyllan.


how to fix Lösning

 

      ■ Pausa cykeln och kontrollera att disken eller besticken inte har fallt ut ur hyllan.

          Arrangera om disken och lämna mellanrum mellan lätt disk.

 

         

 

           loading dishes

                                     Loading dishes

                      

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500