Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Varför får jag elektriska stötar från diskmaskinen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-22

 

Varför får jag elektriska stötar från diskmaskinen?

 

 

how to fix Lösning

 

       ■ Kontrollera att eluttaget som används är jordat.

 

           Om ja, kontrollera om du får stötar från diskmaskinen om den är kopplad till ett annat eluttag.
           Om nej, koppla kontakten till ett jordat eluttag.

 

       ※ Ta kontakt med hyresvärden eller elleverantören.

 

            grounding pin

            Använd inte skadade eller lösa eluttag.

            Det finns risk för brand och elektrisk stöt.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500