Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Diskmaskinen stannar och FE/AE visas i dispalyen, vad är fel?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-22

Diskmaskinen stannar och FE/AE visas i dispalyen, vad är fel?

 

 

cause Orsak

 

 

       ■ FE/AE visas i displayen när diskmaskinen tagit in mer vatten än nödvändigt.

          Problemet uppstår när diskmaskinen pausats och startats om under sköljningen.

          Dränera vattnet och prova igen.

          Om problemet kvarstår, kontakta LGs kundsupport.

              water supply malfunction

                                                             FE/AE

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500