Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad ska jag kontrollera vid vattenläckage?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-07-24

 

Vad ska jag kontrollera vid vattenläckage?

 

 

 

cause Orsak

 

      ■ När vatten läcker från diskmaskinen kontrollera inloppsslangen och dräneringsslangen.

         

         Prova att reducera mängden maskindiskmedel om det kommer skum från maskinen

 

         Kontrollera om maskinen står i våg.

 

 

how to fix Lösning

 

   För att kontrollera inloppsslangen ska du först stänga vattenkranen och sedan kontrollera att slangen sitter ordentligt mellan kranen

   och diskmaskinens vattenanslutning.
  

      Strama åt lösa fogar.
  

            fasten loose parts

 

    Kontrollera om det är y-kopplingen under handfatet som läcker.

 

           check y-connector

 

     Strama åt lösa fogar.

 

 

Om maskinen inte står i våg, justerar du fötterna till diskmaskinen står stadigt.

 

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500