Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad kan jag göra om det luktar i diskmaskinen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-23

 

Vad kan jag göra om det luktar i diskmaskinen?

 

 

 

how to fix Lösning

 

       ■ Rengör filtret

 

           - Ett filter som regelbundet rengörs kommer att öka diskmaskinens totala prestation och motverkar olika fel och dålig lukt.

 

       ▶  Hur man rengör filtret

 

           1) Plocka ut den undersa hyllan och plocka ut filtret.

 

           2) På diskmaskiner som rymmer 12 kuvert plockas första filtret ut genom att rotera det moturs och dra upp reset av filtret.

            

                  open filter assembly

                  unfasten filter

                  take filter out


         

           3) Ta bort matreser och tvätta filtret.

 

                  empty filter out

                  wash filter

          

           4) Tvätta filtret varsamt.


           5) Motera tillbaka filtret.

 


                  reassemble filter

          

           6) Om filtret inte monteras korrekt kommer filtret inte ha normal funktion och diskmaskinens prestation kommer att minska.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500