Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Hur ändrar jag nivån på vattenavhärdaren i diskmaskinen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-06-24

 

Hur ändrar jag nivån på vattenavhärdaren i diskmaskinen?

 

 

setup Hur

 

      ■ Vad är det du ska göra?

         - Vattenavhärdare används för att motverka och ta bort fläckar inuti diskmaskinen.

 

         - Vattenavhärdaren har olika nivåer som man manuellt justerar efter vattnets hårdhet.

 

         - Salt ska regelbundet tillföras för att vattenavhärdaren ska operera optimalt.

               Om saltnivån blir för låg kommer maskinen att visa detta i displayen och du fyller på med salt innan cykeln startar.

 

       ▶ Hur ställer du in vattenavhärdaren

 

       1) Kontrollera vattnets hårdhet i ditt område
            (din kommun eller vattenleverantör kan upplysa dig om det).

       2) Du kan även testa vattnet själv.

              tester

       3) Doppa testet i vatten under 30 sekunder (inte rinnande vatten!), se till att samtliga reaktionszoner

           täcks av vatten. Skaka sedan av det överflödigtvatten och vänta i en minut.
 

       4) Välj nivå baserat på hur många av reaktionszonerna som bytte färg. På tabellen står det vilken nivå du ska välja.

  

       5) Det finns 8 olika nivåer (H00 till H07), diskmaskinen är förprogrammerad på den lägsta nivån (H00)

   

           setting values

       

       6) För att ändra nivå, tryck samtidigt in på/av knappen och "halv maskin"

            H01H02

            

              För att bekräfta den valda nivån ska timer knappen trykas in.

     

            confirm

 

       7) För att fylla på salt ska du ta ut den nedre korgen och skruva av locket till saltbehållaren.

            Använd en tratt för att enkelt fylla på utan att spilla. Använd grovt salt, helst sådant som är
            speciellt avsett för diskmaskiner.

 

       8) Fyll på salt innan du använder diskmaskinen första gången.
           Behållaren rymmer cirka 1,5 kg.

how to refill salt

 

       9) Stäng locket försiktigt, annars kan saltvatten rinna ut och det kan medföra rostbildning.

 

             clean spilt salt
 
      10) Kör en cykel utan disk, diskmaskinen ska även regelbundet användas för att rost inte ska uppstå.
 
 
 
 

 

 

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500