Skip to Contents
Stäng

Hjälpbibliotek

Finn hjälpinformation för din LG-produkt

Lär dig mer om produktinstallation, underhåll och felsökning med hjälp av dina sökalternativ.

Vad borde jag göra om ingenting visas i displayen?

  • Övriga
  • Övriga
  • Felsökning
  • Inbyggnadsprodukter
  • Senast uppdaterad 2015-07-31

 

 

Vad borde jag göra om ingenting visas i displayen?

 

 

 

Symptom Symptom

 

            Ingenting visas i displayen.

 

Cause Orsak

         

             1. När enheten inte används i fem minuter efter att den är ansluten till el kommer displayen stängas av. Energisparande läge aktiveras för att minska

 

                 strömförbrukningen.

 

                Energisparande läge

                    Både ljus och display stängs av automatiskt om produkten inte använts på fem minuter.

 

                 Inställning

                     •  PÅ : Tryck på Cancel/Energy Saving när enheten inte är aktiverad.

             

                    Oberoende av om dörren är öppen eller inte kommer ljus och display stängas av efter fem minuters inaktivitet.

            

  

                     •  AV: Öppna en dörr och tryck på vilken knapp som helst för att deaktivera Energisparande läge och börja tillaga maten.

 

 

                 Om skärmen inte slås på efter att knappar tryckts på och dörren öppnas, kontakta teknisk support för hjälp.

 

Artikelfeedback

1. Hur nöjd var du med nyttan av denna information?
1-1. Varför var du missnöjd med nyttan av denna information?

Tecken kvar: 500 / 500